Különbség márpedig van.

Sokan úgy hiszik a pszichológus csak beszélget. Nos ez igaz, amennyiben egy Forma-1 pilóta is csak vezet. A pszichoterápia eredményességének egyik kulcsfontosságú tényezője azon módszerek tárháza, amelyek birtokában a szakember többet tehet mint egy barát és az a bizonyos kanapén töltött óra többé válik egy kávézóban töltött jóleső csevejnél.


Azonban… a módszer behatárol.

Ezért mindig is elsődleges szempont volt számomra az alkalmazott módszereim spektrumának szélesítése, máskülönben a módszertan (vagy annak hiányossága) határozza meg az Ön fejlődését.

Minden egyes esetben a hozott élethelyzetnek megfelelő módszerek integrált alkalmazásával építem fel a kezelési tervet, hogy az együttműködésünk során minél hatékonyabban kezelhessük az Ön problémáját. Mert minden egyes napon megérdemli, hogy jól érezze magát a bőrében.

A hipnoterápia célja

A hipnoterápia célja, hogy a hipnózis során megtaláljuk és elérjük a belső tudattalan erőforrásokat vagy nem tudatos tapasztalati mintákat, képességeket, melyek megélése és aktuális alkalmazása erőforrást jelent az elakadások feloldásához. Az aktualizálás mind képességfejlesztést, mind új alkalmazkodási minta kialakítását jelenti. Minden új, integrált tapasztalat növeli a személyiség rugalmasságát, kreativitását és fejlődését.

Ön már volt hipnózisban.

A megváltozott tudatállapot az élet ritmusának természetes része. Lelassult, ugyanakkor felfokozott tempó, amikor egyszerre közelebb van az egész és a részek távolsága valahogy jelentéktelennek tűnik. Amikor elmerül a legkedvesebb írója egyik remekművében, a kedvenc együttese agyonhallgatott számában, egy jó filmben vagy amikor egy brutálisan jó edzés éppen teljesen kikapcsolja a külvilágot, akkor Ön abban az állapotban van, amit a szaknyelv autohipnózisnak hív. A közös munkánk során azt tanítom meg, hogyan tudja tudatosan felhasználni a módosult tudatállapot kínálta erőforrásokat.

Technikák

A hipnoterápia lényege tehát a sajátosan megváltozott tudatállapot, amely fellazítja a talajt az alkalmazott technikák számára. Az integrált módszerhasználat egyszerűen hatékonyabb, gyorsabb haladást jelent.

viselkedés és kognitív technikák
a hibás, diszfunkciós magatartás, kognitív torzítás korrekciójára szolgálnak


analitikus terápiák
lényegük a traumatikus élmények feltárása és átkeretezett feldolgozása


imaginációs eljárások
céljuk a személyiség feltérképezése és átdolgozása strukturált szimbólumok használatával.

Előnyök

A testi érzékszervi élmények könnyebben hozzáférhetőek


Az érzelmek könnyebben mobilizálhatóak


A pszichodinamikai problémakör jobban megközelíthető


Azoknak javasolt, akik…

Hatékonyabb helyzetmegoldásokra törekednek akár a magán- akár az üzleti életükben


Régóta ugyanazzal az elakadással küzdenek


Szellemi és fizikai fizikai csúcsteljesítményt kívánó élethelyzetben élnek és dolgoznak

Mire számíthat?

Biztonságra és fejlődésre. A terápia minden egyes pillanatában.

A kezdetek

Prof. Dr. Bányai Éva kutatásainak köszönhetően bizonyítást nyert, hogy a monoton, erős fizikai aktivitás közben kialakuló módosult tudatállapot létrehozható kontrollált, irányított körülmények között. Az így kialakult hipnózis nem alvás közeli állapot, sokkal inkább eufóriához, eksztázishoz hasonlítható.

Hogyan?

Az aktív-éber hipnózist monoton, ciklikus, kötöttpályás mozgást garantáló, szabályozható intenzitású edzés közben idézzük elő. A módszer specifikus kritériumainak leginkább megfelelő eszköz egy profi spinning bicikli. Én vezetem a terápiás munkába integrált, pulzuskontrollal ellenőrzött személyi edzést, Ön pedig teker és fejlődik. A kialakult módosult tudatállapotban a terápiás hatások hatékonyabban érvényesülnek és a tudattalan erőforrások lényegesen könnyebben mobilizálhatóak.


A passzivitást aktivitás váltja fel

Az önkontroll fokozódik, a testtudat élesedik, a mindennapokban tapasztalt energiaszint ugrásszerűen emelkedik, a figyelem tartósan összpontosul, a teljesítmény érezhetően megnő… az évtizedes elakadások, az aktuális problémák feltárása és feldolgozása egyaránt jelentős mértékben könnyebbé válik.

Többet akar kihozni magából?
A felhasználási lehetőségek szinte végtelenek

1 – Hivatásos és amatőr sportolók

A mentális munkakapacitás technikai hátterének fejlesztésén és a fizikai terhelés fokozatainak tudatosításán keresztül javul az edzéshez való adaptációs készség, a koncentrálóképesség és a teljesítmény. A regenerációs ciklus lerövidül és nő az intenzív és/vagy huzamosabb ideig tartó terheléssel szembeni tolerancia és csökken a szorongás.


2 – Túlsúllyal és testképproblémákkal küzdők

Bármilyen problémája legyen is a megjelenésével, van egy kérdés, amit mindenek előtt meg kell válaszolnia, önmagának. A tapasztalt állapot elsősorban az egészségére ártalmas, vagy az önbecsülésére? Ön egyedi, megismételhetetlen és mint ilyen senkihez sem hasonlítható.

És mint ilyen, egyedül Ön dönt. Ha úgy érzi, már számtalanszor határozta el magát, de még mindig ugyanazt látja a tükörben, egyszerűen nem a megfelelő mélységben hozta meg azt a döntést. Az aktív-éber hipnózis során a passzivitást aktivitás váltja fel és az érzelmi bevonódás, a fokozódó önkontrollérzet magabiztosságot ad. A kóros vagy káros énkép berögzült határai könnyebben feloldhatóvá és újraalkothatóvá válnak.


3 – Önbizalomhiány, depresszív állapotok, szorongásos-gátlásos zavarok esetén

A tehetetlenség érzése, a mindennapi élet taposómalmának egyhangúsága olykor valóságosabbnak tűnhet mint bármi más a világon. Ezek az állapotok mérgezik azt aki elszenvedi őket és a tőlük szenvedők környezetét, mert nemcsak, hogy felnagyítják a fájót, de ugyanakkor nem engedik észrevenni, elsötétítik az örömtelit is. Az aktív-éber hipnózisban tapasztalt eufórikus jellegű állapot, a fizikai aktivitás fokozódásának köszönhetően megváltozott anyagcsere és fiziológiai hatások fogékonyabb, érzékenyebb, elmélyültebb környezetet biztosítanak a terápiás munka számára, így hatékonyabban, gyorsabban korrigálhatók a személyiség zavarai.


4 – Személyes hatékonyság, vezetői kvalitások fejlesztése

Ön minden egyes napon több ezer döntéssel szembesül. Vannak köztük egészen aprók, akadnak jelentőségteljesek, sőt sorsdöntők is. Vannak döntések, amelyeket Ön már előre csomagba címkézett, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal újra mérlegelni őket. Ezek a szokások. Tehermentesítik a tudatot, de idővel a fejlődés útjában álló akadályokká válhatnak. A helyzetadaptív, rugalmas döntési sémák kifejlesztése olyan ösztönös erőforrásokhoz segíthetik hozzá, amelyek bármely helyzetben iránytűként szolgálva utat mutathatnak az adott döntés körültekintő, ugyanakkor időhatékony meghozatalában. Az aktív-éber hipnózisban felfokozott teljesítmény olyan egyedi, kontrollálható állapotot teremt, amikor a személyiség mélyebb rétegeiben felhalmozott gigászi információhalmaz kreatív erőforrásként szolgálva hozzáférhetőbbé, alakíthatóbbá válik és új összefüggések észrevételének, új tapasztalatok gyűjtésének teret adva tágabb rálátást tesz lehetővé bármely helyzetre.

Szimbólumok útján

A latin eredetű „imaginatio”, azaz képzelet, képzelőerő, elképzelés, kitalálás, ötlet az elnevezés alapja. A szimbólumterápiákban a megjelenő vagy megidézett képek alakítása, transzformálása, továbbvitele történik, amelyben a megjelenő képek, szimbólumok hidat képeznek a terapeuta és a személy közötti interakcióban a gyógyítás szolgálatában.

Minden szinten

A KIP (katatim imagináció) Leuner nevéhez fűződik. Módszerének lényege olyan önmegismerő út, melynek minden szakasza rekreatív és terápiás hatású. Több mint terápia, valójában a személyiség építését jelenti különleges tudatélményekre alapozott munkával.


Érzelmi szinten szimbolikus vágyteljesítés (elfogadás, feldolgozás, bűnhődés, jutalmazás), indulatelvezetés és mikro katarzisok mehetnek végbe.


Kognitív szinten a régi összefüggések új értelmezése, újraélése, visszaidézése, átdolgozása révén elérhető tudatosítás, önmegértés szerveződhet.


Viselkedési szinten pedig konfrontáció, megerősítés, próbacselekvések során új viselkedésminták alakíthatók ki.

Hatásmechanizmus

A viselkedésterápiák rendszerében a képzeleti folyamatok reproduktív (újrateremtő, ismétlődő) és anticipatív (előrejelző) funkcióit tekintjük meghatározónak. A terápiás helyzet védett, képzeleti világában félelemmentesen és a reális történésekkel járó következmények nélkül tehetjük átélhetővé, feldolgozhatóvá a fejlesztendő területeket egy úgynevezett rekonstrukciós (újraalakító) folyamat révén.


Milyen esetekben ajánlott?

Többek között a szociális szorongás, pánik, depresszió, lámpaláz, teljesítményblokk, pszichovegetatív–pszichoszomatikus tünetek (úgymint álmatlanság, fejfájás „ideges” szervi panaszok, magas vérnyomás, táplálkozási zavarok) stb. tüneteire használhatók az imaginatív technikák. A célzott viselkedésmódosítási munkákhoz elsősorban a katatim imagináció valóságrekonstrukciós és elővételező illetve próbacselekvési funkciói szolgálhatnak eszközül.

Miért jó ez Önnek?

Mert újra rátalálhat a játék, a szimbolikus gondolkodás kreativitást fokozó elemeire amivel meggyorsíthatja önmegértését, személyisége kiteljesedését.

Viselkedés- és kognitív terápia
A részek, az egész és az összhang

A viselkedés- és kognitív terápia azoknak a módszereknek az együttesét jelenti, amelyek az egyén külső- és belső világa közti kapcsolati zavarok megjavítását, megszüntetését szolgálják. Míg a külső viselkedés a fizikai és szociális környezettel való dinamikus kapcsolatot foglalja magába, addig a belső a gondolkodás, a képzelet, az intuíció, az érzelem, a motivációk világát jelöli.

Hogyan működik?

A terápia célja a helytelenül rögzült vagy kedvezőtlen viselkedésmódok, kedvező irányú befolyásolása, begyakorlása és rögzítése. A kognitív terápia elsősorban a gondolkodás információfeldolgozási, jelentésadási folyamatára összpontosul és abból indul ki, hogy a neveltetés, tanulás, tapasztalás során vannak központi attitűdök, gondolkodási minták. Ebből adódóan a gondolkodás torzulásainak megszüntetésére törekszik, melynek során a tanult hibás programok, kognitív sémák „átírásra, felülírásra” kerülnek. A folyamat végére pozitív irányú személyiségváltozás következik be, amit a hangulat, az önkontroll és magatartás kedvező irányú változása és a személyiség átrendeződése követ.

Michelangelótol megkérdezte egy tanítványa…

– Mondja Mester, hogyan lehet azokból a durva kövekből olyan csodálatos szobrokat faragni?
– Egyszerű… – mosolyodott el a Mester- minden kőben ott a szobor, csak a felesleget kell lehántani róla.

A folyamat

A latin „medius” – középső, közötti, közvetítő – szóból ered a mediáció kifejezés, ami egy olyan speciális konfliktuskezelési módszer, ahol a kommunikációs nehézségek folytán kialakult konfliktusokban a kommunikációt egy pártatlan szakember, a mediátor irányítja.

A mediátor feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálását és kidolgozását. A mediátor nem dönt, a döntés joga és felelőssége a résztvevők kezében marad. A megoldásközpontú konfliktuskezelési módszerrel a másik fél álláspontjának megértésén és az elakadások feldolgozásán át jutnak el a felek a kölcsönösen előnyös megoldások kialakításához.

Miért jó ez mindenkinek?

A mediáció előnyei, hogy a résztvevők saját maguk döntenek a többi résztvevő figyelembevételével. Betartják a közösen kialakított megállapodást. Időt és pénzt takarítanak meg, megkímélve magukat a jogi procedúráktól.

A kezdetek

Megalkotói John Grinder és Richard Bandler. Röviden az emberi változás, érintkezés és tanulás tudománya, melyet sokan művészetnek is neveznek.

A módszer elemei

Az elnevezést a következő elemek összessége adja:

Neurológia

A központi, perifériás idegrendszer kompatibilis, mindenkinél hasonló, a gondolkodás és viselkedés alapjául szolgáló, idegrendszeri folyamatait jelöli.


Lingvisztika

A központi, perifériás idegrendszer kompatibilis, mindenkinél hasonló, a gondolkodás és viselkedés alapjául szolgáló, idegrendszeri folyamatait jelöli.


Programozás

A fenti folyamatok leírható egységekre való bontásával a folyamat reprodukálható és célszerűen kombinálható, alakítható.

Az emberi változás birodalma

Az NLP nem objektív igazságra, hanem szubjektív hasznosságra, eredményre törekszik. A világról és Önmagunkról alkotott térképeink módosításával könnyen és természetesen alakíthatjuk át viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket és érintkezésünket. Így olyan célokat tűzhetünk ki, amelyek kibontakoztathatják valódi lényünket, ugyanakkor egyensúlyban vannak környezetünkkel is. Megtanulhatjuk úgy formálni belső világunkat, hogy igazi vágyainkat el is érhessük.

Ha nem elég a szó

Mindkét módszer világában a mozgásé, a gesztusé, a cselekvésé a főszerep. Eljátsszuk, átéljük, átérezzük és csak ezután fordítjuk szavakba a történést.

Hogyan zajlik a terápia?

A főszereplő által felkínált traumatikus helyzetet, eseményt megjelenítve újrajátszuk. Lehetőség nyílik belebújni a többi szereplő bőrébe, átélni, átérezni, megérteni az ő motívumait is, majd a különböző szerepeket elvállaló társak visszajelzésének segítségével, közösen közelebb jutni a főszereplő számára problémás esemény megértéséhez és kipróbálni a lehetséges megoldásokat kockázatmentes, bizalmi légkörben.

Jelentőssége

A relaxáció előfeltételét és alapját képezi a belső képekkel, szimbolikus megjelenítésekkel dolgozó terápiás munkának, mint például meditáció, imagináció, hipnózis, viselkedésterápia. A szó a középkori francia szóból „relaxation” ered, melynek jelentése elengedni a rabot – milyen találó is egy gúzsba kötött állapotra!

Szakmai szemmel

Szakkifejezésként összefoglaló elnevezése azoknak a különböző technikájú pszichofiziológiai, pszichoszomatikus, önszabályozó, önlazító módszereknek, melyekben a testi lazulás, lazítás a pszichikus egyensúly helyreállítását, a pszichofiziológiai folyamatok rendeződését, az egészségesebb életvitelt szolgálják.

Hogyan működik

Ez a módszer egy olyan általános lazításból és 6 alapgyakorlatból álló technikasort jelent, mellyel elérhető a testi funkciók feletti uralom. A gyakorlatok mindegyike egy-egy szervrendszer meghatározott területére összpontosít.

Magasabb szinten

A terápia mélyítése több irányba történhet, úgymint…


célzott szervtréning


fókuszolás


speciális célformulák

Az asszertivitás

Az asszertivitás lényege önmagunk és környezetünk elfogadásából ered. Azt jelenti, hogy az egyén saját érdekeit a környezettel összhangban érvényesíti, ami csak megfelelő önelfogadás birtokában és mások reális érdekeinek figyelembe vételével történhet.

Jobbat érdemel.

Akiből hiányzik a magabiztosság és másoknak alávetve éli az életét, az fokozatosan elveszti önbecsülését, majd feladja a változás reményét is, őszintétlen légkörben él, hiszen igazi érzéseit mindig leplezi. A folyamatos alávetettség felőrli a szeretetet, bizalmat és az intimitás képességét. Valódi érzelmei elfojtásával külső kapcsolati és belső pszichoszomatikus zűrzavart okoz.


Tegyen érte!

A magabiztos magatartással arra törekszik az ember, hogy mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével nyertes-nyertes megoldást, kölcsönös kompromisszumot találjon. Az asszertivitás az agresszív és passzív viselkedés közti egészséges átmenetet képviseli, amikor nem bántjuk a gyengébbet és nem hódolunk be az agressziónak sem.

Tanulja meg, hogyan!

A tréning alapja a magabiztosságot és bizonytalanságot sugalló viselkedés elemeinek meg- és felismerése, valamint alkalmazása azaz…


a magabiztos fellépés elsajátítása


a célszerűtlen, kevésbé hatékony viselkedés felismerése és módosítása


a NEM-et mondás képességének megtanulása


az őszinte, önérvényesítő érzelmek kifejezése


a hatékony kommunikáció elsajátítása